Szervezeti adatok

MegnevezésAdat
A adatkezelő szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiDV Info Informatikai Kft.
4025 Debrecen, Piac utca 77.
Tel: 52/509-429
Fax: 52/509-429
e-mail: info@dvinfo.hu
honlap: www.dvinfo.hu
Ügyfélszolgálat: 4025 Debrecen, Piac utca 77.
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök: 9-11; 13-15 óra
ettől eltérő időpont az 52/509-208 telefonon kérhető
A adatkezelő szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiDV Info Kft. szervezeti felépítése
A adatkezelő szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Major Dénes István, ügyvezető

Tel: 52/509-429
Fax: 52/509-429
e-mail: cegvez@dvinfo.hu
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendÜgyfélszolgálat elérhetősége
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeA Tulajdonos Debreceni Vagyonkezelő Zrt., Igazgatósága
Elnöke: Dr. Mészáros József,
Tagok: Szabó Ákos, Kotosmann Zoltán, Dr. Rónai György, Fodor András
Debrecen, Piac u. 77.
Tel: +36 52 509-408
DV Info Kft. Felügyelő bizottsága:
Elnöke: Türk László
Tagok: Koppányi Éva, Piros Zoltán
A adatkezelő szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más adatkezelő szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatainem releváns
A adatkezelő szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a adatkezelő szerv részesedésének mértékenem releváns
A adatkezelő szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjainem releváns
A adatkezelő szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyenem releváns
A adatkezelő szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő nevenem releváns
A adatkezelő szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a adatkezelő szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatainem releváns